Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ελληνικά | English
Υπουργείο Εξωτερικών


Ο Διαδικτυακός Τόπος (ΔΤ) με την ονομασία «ΟΙΚΑΔΕ» που στα αρχαία ελληνικά έχει την έννοια «προς το σπίτι», εντάχθηκε στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εξωτερικών μετά από σχετική πρόταση του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων και είναι διαθέσιμος για το κοινό από την 1η Αυγούστου 2017, έχοντας την δυνατότητα πρόσβασης του από Η/Υ και «έξυπνες» συσκευές/κινητά. Εντάσσεται επίσης και στο Κοινό Πλαίσιο Ετοιμότητας σε Περιπτώσεις Κρίσεων της Ε.Ε (Joint EU Crisis Preparedness Framework).
Το «ΟΙΚΑΔΕ» είναι στην ουσία ένα σύστημα εθελοντικής εγγραφής στοιχείων κυπρίων πολιτών που βρίσκονται δια οποιοδήποτε λόγο στο εξωτερικό και ένα επιπλέον «εργαλείο» προς υποβοήθηση έργου ΥΠΕΞ, όσον αφορά τον εντοπισμό, επικοινωνία και τυχόν παροχή βοήθειας προξενικής φύσεως σε κύπριους πολίτες, ιδιαίτερα σε αυτούς που βρίσκονται σε χώρες υψηλού κινδύνου ή κρίσης ένεκα ανθρωπογενών ή/και φυσικών καταστροφών.

Οι κύπριοι πολίτες που ταξιδεύουν για οποιοδήποτε λόγο ή διαμένουν στο εξωτερικό, δύνανται να χρησιμοποιούν το «ΟΙΚΑΔΕ» προκειμένου να καταχωρούν εθελοντικά τα στοιχεία του ταξιδιού τους καθώς και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία θα αποθηκεύονται σε μια κοινή βάση. Αυτά, θα τα διαχειρίζεται με εμπιστευτικότητα προσωπικό του ΥΠΕΞ κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (προστασία του ατόμου) Νόμου.

Back To Top